Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3486 cfee 360
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viairmelin irmelin
1069 4157 360
Reposted byBody-Modificationriotriotkaatblackandbluekacownikdesertpsychodelusionsamareloplmysteryblackcatpandarenoski
2046 726b 360
Reposted frommartynkowa martynkowa viaedenpath edenpath

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaedenpath edenpath
3691 b4f3 360
Reposted frommental-cat mental-cat viaxannabelle xannabelle
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
4185 53d8 360
Reposted fromthinredline thinredline viadivi divi
Reposted fromdimer dimer viaune-raconteuse une-raconteuse
Tatra Mountains, Poland.
8847 5065 360
jarek puczel.
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6747 347e 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarational rational
A golden oldie
Reposted fromfabs3 fabs3 vialittledarling littledarling
1622 8481 360
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
1249 2746 360
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viatwice twice

Emilia Clarke on filming season one scene.
Jake wants none of that stuff.
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl